Республиканское общественное объединение
«Авторское общество «Абырой»
русский
казахский
Республиканское общественное объединение «Авторское общество «Абырой» создано представителями казахстанской творческой интеллигенции, обладателями авторских прав для управления на коллективной основе их имущественными авторскими правами, а также защиты их авторских прав.
Положение о выборах
4 Декабря 2018

Скачать положение о выборах (в формате Word)

Ереженің тіркемесінің тізімі 1. Авторлық қоғам мүшелерінің дауыс беру тізімінің формасы 2. Дауысқа түсуге ниет білдіргендердің арызының формасы 3. Анкета формасы 4. Авторлық кеңеске үміткер ретінде тіркелгендер тізімінің формасы 5. Сайлау бюллетенінің формасы 6. Қабылданған шешім бойынша дауыс беру нәтижелерінің протоколы 7. Авторлық Кеңес пен қадағалау –ревизиялық комиссиясына сайлау бойынша дауыс беру нәтижесінің протоколы 8. Авторлық кеңестің Төрағасын сайлау протоколы Ереже «Абырой» авторлық қоғамы РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ Авторлық Кеңесінің мүшелерін Жалпы жиналыста сайлауда дауыс беру тәртібі туралы 1. Жалпы бөлім 1. Бұл «Абырой» авторлық қоғамының Авторлық кеңесінің мүшелерін сайлауды Жалпы жиналыста өткізу бойынша Ереже (бұдан әрі - Ереже) «Абырой» авторлық қоғамының Жарғысына сәйкес (бұдан әрі – Жарғы) құзырлы мүшелерінің Жалпы жиналыста тікелей немесе сырттай дауыс беруінің ережелерін бекітеді. 2. «Абырой» авторлық қоғамы» Республикалық қоғамдық бірестігі осы құжатта бұдан әрі Бірлестік деп аталынады. 3. Авторлық кеңестің мүшелерін сайлау Бірлестік мүшелерінің өздерінің сайлау және сайлану жөніндегі құқықтарын еркін жүзеге асыруларына негізделеді. 4. Бірлестік мүшелерінің сайлауға қатысуы ерікті түрде болады. Бірлестік мүшелерін сайлауға қатысуға немесе қатыспауға мәжбүрлеуіге, өз пікірін еркін пайдалануға шектеуге ешкімнің құқы жоқ. 5. Бірлестік мүшелерінің белсенді немесе пассивті сайлау құқығы бар. Белсенді сайлау құқығы – Бірлестік мүшесінің сайлауға қатысу құқығы. Пассивті сайлау құқығы - Бірлестік мүшесінің Авторлық кеңесінің Мүшелігіне немесе Төрағалығына сайлану құқығы. 6. Қоғамның барлық мүшелері сайлаушылар болып есептеледі. 7. Сайлаушылар Авторлық Кеңес мүшелерінің сайлауына өзгелермен тең дәрежеде қатысады және олардың әрқайсысы бір дауысқа ие. Олардың құқықтарының теңдігіне және сайлауға қатынасуына кепілдік беріледі. 8. Бірлестік Жарғысының 6.5. пунктіне сәйкес, Бірлестіктің Жалпы жиналысы тікелей, сырттай немесе аралас түрде дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін. 1) Тікелей дауыс беру Бірлестіктің Жалпы жиналысында, Бірлестік мүшелерінің жалпы санының 50%-дан астамының қатысқан жағдайда, сайлаушылардың кағаз бюллетеньді пайдалану арқылы жүргізіледі. 2) Сырттай дауыс беру, Бірлестік мүшелерінің жалпы санының 50%-дан астамының қатысқан жағдайда құзырлы деп танылып, онлайн жүйені пайдалану немесе бюллетеннің сканерлік көшірмесін қолдану арқылы жүргізіледі. 3) Аралас дауыс беру, Бірлестік мүшелерінің жалпы санының 50%-дан астамының қатысқан жағдайда құзырлы деп танылып, осы Ереженің 1) және 2) тармақтарында көрсетілген тәртіп бойынша жүргізіледі 9. Тек қана сырттай дауыс беру арқылы өткізілген Жалпы жиналыста Бірлестікті қайта құру немесе жою бойынша шешімдер қабылданбайды. 10. Тікелей дауыс беру арқылы өткізуге жоспарланып, өтпей қалған Жалпы жиналыстың орнына жаңа Жалпы жиналыс сырттай дауыс беру арқылы өткізіле алмайды. ІІ. Авторлық Кеңес, Бақылау-ревизиялық комиссия мүшелерін сайлаудың, және Бірлестіктің шешімдерін қабылдаудың тәртібінің мерзімдері мен реті 1. Авторлық кеңес Жарғыда көрсетілген мерзімге сайланады. 2. Авторлық Кеңестің мүшелерінің сайлауы жылына бір рет өткізіледі. 3. Авторлық Кеңестің құзыры жаңа сайлау өткеннен кейін келесі күні тоқтатылады, сайлау өткізілмеген жағдайда, құзырының аяқталған кезінде тоқтатылады. 4. Авторлық Кеңес Бірлестік мүшелері қатарындағы 11 адамнан тұрады. Авторлық Кеңеске сайланған адам өзінің кандидатурасын келесі мерзімге ұсынуға құқылы, және сайланған жағдайда, келесі мерзімнің қай – қайсына болмасын, кайталап сайлануға құқығы жоқ. 5. Авторлық Кеңес Төрағасы Кеңестің бірінші отырысында тікелей ашық дауыс беру арқылы Авторлық Кеңес мүшелерімен Авторлық Кеңес сайланған мерзімге сайланады. 6. Қадағалау – ревизиялық комиссиясы Автолық кеңеспен қатар, Авторлық Кеңес сайланған жиналыста және сол мерзімге, сайланады. 7. Авторлық Кеңес және қадағалау – ревизиялық комиссиясының мүшелері Бірлестік мүшелігінен шыққанда, өз еркімен шығу туралы арыз бергенде, қолданыстағы заң талаптары мен Бірлестік Жарғысын бұзған жағдайда, және қайтыс болғанда олардың құзыры мерзімнен бұрын тоқтатылады. 8. Авторлық Кеңес және қадағалау – ревизиялық комиссиясының мүшелерін сайлау алдыңғы Авторлық Кеңес пен қадағалау – ревизиялық комиссиясының баяндамасын жиналыста тыңдап, мәселе бойынша шешім қабылданғаннан кейін өткізіледі. Бұл жағдай бойынша шешім қабылдау үшін де дауыс беруге ұсынылады. 9. Жиналыстың сайлау және жалпы мәселелер бойынша шешімі ашық, тікелей дауыс беруі, қолжетімді және тиімді кез келген технологияларды пайдалану арқылы жүргізіледі. 10. Авторлық Кеңестің құзыры Жалпы жиналыс өткенге дейін аяқталып қалған немесе құзырын жоғалтып алған жағдайда, аллдын-ала күн тәртібі мен үміткерлердің тізімін жасақтау үшін, есеп-сайлау жиналысына дейін Бірлестік мүшелері арасынан комиссия сайлануы мүмкін. Жалпы жиналысқа дейін комиссия алдын-ала төмендегідей жұмыстарды ұйымдастырады: ∙ Үміткерлердің кандидат ретінде тіркелу туралы құжаттары мен арыздарын жинау ∙ қаралуға ұсынылатын шешімдер бойынша ұсыныстар жинау ∙ жиналысқа үміткерлердің тізімін және Бірлестіктің жұмысы қатысты шешімдер бойынша келіп түскен ұсыныстарды табыстайды. ІІІ. Ұсыну және тіркеу 1. Авторлық Кеңестің және қадағалау – ревизиялық комиссиясының мүшелігіне үміткерлікке Бірлестіктің кез-келген тіркеудегі мүшесі өзін ұсына алады. 2. Авторлық Кеңестің мүшелігіне үміткерді тіркеу төмендегі құжаттарды ұсыну арқылы жасалынады: дауысқа түсуге келесімі турады арыз, үміткердің анкетасы, жеке басының құжаты (көшірмесі). 3. Дауысқа түсуден өз еркімен бас тарту дауысқа түсетін үміткерлер тізіміне енгізбеуге негіз болады. 4. Жалпы жинадысты өткізуден 7 күн бұрын өтінімдерді жинау арқылы үміткерлердің алдын-ала тізімі даярланады. Дауыс беруге ұсынылған тізімге өтінімдері келіп түскен үміткерлердің барлықтары енгізіледі. ІV.Сайлаушылар тізімі 1. Сайлаушылар тізімі алфавит бойынша түзіледі. Тізімге Бірлестіктің барлық мүшелері енгізіледі. 2. Тізімде аты-жөні, туылған күні, регион, дауыс беру түрі және қол қойылатын бос графа көрсетіледі. 3. Сайлаушылар тізімі Дирекциямен бекітіледі және дауыс беру кезінде комиссияға ұсынылады. V. Сайлау бюллетені 1. Сайлау бюллетені мемелекеттік және орыс тілдерінде басылып шығарылады. 2. Сайлау бюллетендеріне дауыс беруге шығарылған сұрақтардың тізімі енгізіледі. 3. Сайлау бюллетеніне тіркелген барлық үміткерлердің аты-жөндері алфавиттік ретпен мемелекеттік тілде енгізіледі. Дайыс беру түрлеріне байланысты бөлек бюллетендер даярланады. 4. Дауыс беру бюллетендерінің міндетті түрде төмендегідей деректемелері болуы тиіс: ∙ Бірлестіктің фирмалық толық атауы; ∙ дауыс беру тақырыбын түсіндіретін сілтеме; ∙ бюллетенде міндетті түрде Бірлестік мүшесінің қолтаңбасы болуы керектігі жөніндегі ескертпе. VI. Дауыс беру тәртібі 1. Дауыс беру жабық (құпия) немесе ашық түрде өткізіледі. Дауыс беру түрін көпшілік дауыс беру арқылы шешіледі. 2. Ашық дауыс беру деген түрі -бюллетендерді пайдалану немесе қол көтеру арқылы дауыс беру дегенді білдіреді. 3. Шешім қабылдау кезінде, жалпы жиналыста «иә», «қарсымын», «қалыс қалдым» деп дауыс бергендердің жалпы саны саналады. 4. Авторлық Кеңеске және қадағалау – ревизиялық комиссиясының мүшелігіне сайлауда тізімдегі әр үміткерге бөлек дауыс беріледі. 5. Кұн тәртібі мен сырттай дауыс беру бюллетені күн тәртібі бойынша дауыс беруге құқылы Бірлестік мүшелеріне жиналыс басталмастан 3 күн бұрын таратылып берілуі тиіс. 6. Дауыс беру тәртібін ұйымдатыру үшін Есеп комиссиясы ұйымдастырылады. Комиссия 7 мүшеден тұрады, және Бірлестік мүшелері арасынан 2- ден 7- ге дейін бейтарап бақылаушылар тағайындалады. 7. Комиссия мүшелері келісім-шарт арқылы тартылады, бақылаушылар жұмыстарын ерікті түрде және ақысыз атқарады. Есеп комиссиясына сайланатын үміткерлер мүше бола алмайды. Жиналыс басталар алдында өз мүшелері арасынан төрағаны және хатшысын сайлайды, бұл жөнінде протокол жасалынады. 8. Дауыс беру дауыс беруге мүмкіндіктер жасалған, бюллетенді тарататын орны айқындалған, дауыс беруге арналған урна орналастырылған бөлмеде жүргізіледі. Ол жерде дауыс беруге арналған урнаны бақылаушылар мен сайлау комиссиясының мүшелері бақылап тұруға мүмкіншілік берілуі тиіс. 9. Комиссия төрағасы: 1) Дауыс берер алдында комиссия мүшелерінің қатысуымен дауыс беру урнасының бүтіндігін, ішінде дауыс беру бюллетендерінің барын немесе жоқтығын тексереді де, дауыс беру урнасын мөрмен бекітеді; 2) Дауыс беру бюлетендерін таратуға жауапты комиссия мүшелерін анықтайды. 10. Әрбір сайлаушы өзі дауыс береді. Дауыс беру құқын өзгеге тапсыруға, басқа сайлаушылар үшін дауыс беруге жол берілмейді. 11. Дауыс беру бюллетені сайлаушыларға сайлаушыдар тізімі бойынша жеке куәлігін немесе Бірлестік мүшесінің куәлігін көрсету арқылы табысталады. Сайлаушы бюллетенді алған соң тізімді жіне бюллетенде қолтаңбасын қоюы тиіс. Бюллетенді берген комиссия мүшесі бюллетенді алған сайлаушының аты-жөніне қарама-қарсы қолтаңбасын қояды. 12. Сайлаушы үміткердің аты-жөніне қарама-қарсы бос квадраттың ішіне кез-келген таңбаны қояды. 13. Сайлаушы бюллетенің оң жағындағы бөлігіндегі «иә», «қарсымын», «қалыс қалдым» деген ұсыныстың бірінің астын сызады. Қандайда-бір өзгерістер енгізуге жол берілмейді. 14. Толтырыылған бюллетень дауыс беру рунасына салынады. 15. Дауыс беру аяқталғанша урнаны ашуға тиым салынады. 16. Сырттай дауыс беру кезінде, Бірлестік мүшелері, осы Ережеге сай толтырылған бюллетендерді комиссия орналасқан жерге почтамен, телефонмен, электрондық немесе басқа жолмен жіберіп және қабылданып жатқан хабарламаның дәлме-дәлдігін қамтамасыз ететін тәсілмен жолдайды. VII. Дауыс беру нәтижелерін анықтау 1. Дауыс берудің әр түрі бойынша төмендегі ретпен бөлек есеп жүргізіліп, протокол толтырылады: 1) Енгізілген ұсыныстар бойынша дауыс беру нәтижелері; 2) Авторлық Кеңес мүшелерін сайлауға дауыс беру нәтижелері; 3) Бақылау-қадағалау комиссиясының мүшелерін сайлауға дауыс беру нәтижелері. 2. Бастапқыда есеп комиссиясы сырттай дауыс берген бюллетендер санын анықтап, жария етеді. Содан соң урна ашылады. Урнадан алынған бюллетендер саналады да, сырттай дауыс берген бюллетендермен қосылады. 3. Үміткерлер үшін берілген дауыстарды санаған кезде комиссия төрағасы немесе комиссия мүшесі қатысушыларға бюллетенді көрсетеді де, сайлаушының қалауын дауыстап жариялайды, басқа комиссия мүшесі жарияланған дауыстардың есебін жүргізеді. Деректер протоколға енгізіледі. 4. Ұсыныстар бойынша дауыстарды санау кезінде комиссия төрағасы немесе басқа мүшесі қатысып отырған сайлаушыларға бюллетенді көрсетеді және сайлаушын қалауын жарялайды. «Иә», «қарсымын», «қалыс қалдым» деген бюллетендер бөлек топталады. 5. Сырттай дауыс беру барысында Бірлестікке бір адам бір мәтіндегі екі немесе одан көп бюллетендер жолдаса, Ережеге сай бірінші келіп түскен бюллетень жарамды деп танылады. 6. Бюллетенге Бірлестік мүшелері сенім хат арқылы қол қойылған болса, бюллетенге сенім хат немесе оның көшірмесі тіркеледі. Сенімхат сенімнің ауысуы арқылы берілген жағдайда, алғашқы сенім хат немесе оның көшірмесі болуы тиіс. Сенімхатта сенім артішы мен оның өкілі туралы деректер болуы тиіс (аты немесе аталуы, мекен-жайы немесе тұрағы, паспортының деректері). Сенімхаттар Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес рәсімдеуі тиіс, олардың көшірмелері нотариуспен расталуы тиіс. Аталған талаптар орындалмаған жағдайда, өкілдері қол койған бюллетендер есепке алындайды және жарамсыз деп танылады. 7. Жарамсыз деп төмендегі сенімхаттар танылады: 1) бекітілмеген үлгідегі; 2) сенімхат иесінің қалауы айқандалмайтан жағдайда; 3) сайлаушының қолы қойылмаса. 8. Жарамсыз деп танылдған бюллетендер санақ кезінде дауыс беруге қатысқан сайлаушылар бюллетендерінің санынан алынып тасталынады. 9. Анықталады: 1) Сырттай дауыс беру неәтижесу мен урнадан алынған бюллетендер санын қосу арқылы, сайлауға қатысқан сайлаушылар саны (Бірлестің мүшелерінің санының 50%-нан артық болуы тиіс) 2) Жарамсыз деп танылған бюллетендер саны 3) Әрбір ұсыныс пен үміткерлер үшін берілген дауыстар саны. 10. Ұыныс қабылданған болып есептеледі, егер дауыс берер алдында кворум қамтамасыз етіле тұрып, ол үшін сайлауға қатысушылардың 50% астамы дауыс берсе. 11. Үміткер сайланған болып есептеледі: 1) егер дауыс берер алдында кворум қамтамасыз етіле тұрып, ол үшін сайлауға қатысушылардың басым көпшілігі дауыс берсе. 12. Дауыс беру санының нәтижесі протоколға енгізіледі, оған комиссия төрағасы, мүшелері, бақылаушылар қол қояды. 13. Егерде сайланған адамдардың саны алғашқы белгіленген саннан артық болып шықса, жиналыс тең дауыс жинаған сайланғандар арасында дауыс беру жүргізеді. Мұндай жағдайда, басұа үміткермен салыстырғанда, дауыс беруге қатынасқан сайлаушылардың дауыстарын көбірек жинаған үміткер сайланған болып есептеледі. 14. Қайта дауыс беру келесі үш календарлық күннің ішінде осы Ереже талаптарына сай жүргізіледі. Қайта дауыс беру туралы Бірлестіктің сайтында жарияланады. 15. Протокол лезде Жиналыс төрағасына табысталады. 16. Сайлау нәтижелерін Жиналыс төрағасы Бірлестік мүшелерінің назарына жеткізеді. 17. Дирекция Жалпы жиналыстың протоколы әзірленген уақыттан бастап бес күн ішінде протоколдың көшірмесін Бірлестік мүшелеріне жолдауы тиіс. VIII. Қорытынды ережелер 1. Дауыс берудің барлық іс қағаздары (үміткерлер тізімі, бюллетендер, есеп комиссиясының хаттамалары, дауыс беру есебі және т.б.) келесі сайлауға дейін қатаң есептегі құжат ретінде сақталады. 2. Әрдайым сақтауға жататын хаттамалардан басқа сайлау материалдары жаңа құрам сайланғаннан кейін жойылуға жатады, бұл жөнінде хаттама толтырылып, оған Авторлық Кеңес пен бақылау ревизиялық комиссиясының төрағалары қол кояды. Перечень приложений к Положению 1. Форма списка членов Авторского Объединения для голосования 2. Форма заявления о намерении баллотироваться 3. Форма анкеты 4. Форма списка зарегистрированных кандидатов в члены Авторского Совета 5. Форма избирательного бюллетеня 6. Протокол о результатах голосования по принятию решений 7. Протокол о результатах голосования по результатам выборов членов Авторского Совета и контрольно ревизионной комисии 8. Протокол избрания Председателя Авторского Объединения Положение О порядке проведения голосования Общего собрания РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «Авторское общество «Абырой» по выборам членов Авторского Совета. I. Общая часть 1. Настоящее Положение «О порядке проведения голосования в Республиканском общественном объединении «Авторское Общество «Абырой» (далее - Положение) устанавливает в соответствии с Уставом Авторского Общества «Абырой» (далее Устав), требования к проведению голосования на Общем собрании действующих членов путем проведения очного и заочного голосования. 2. Республиканское общественное объединение «Авторское Общество «Абырой», далее в настоящем документе именуется Объединение. 3. Выборы членов Авторского Совета основываются на свободном осуществлении членами Объединения своего права избирать и быть избранным. 4. Участие членов Объединения в выборах является добровольным. Никто не вправе принуждать к участию или не участию члена Объединения в выборах, а также ограничивать его волеизъявление. 5. Члены Объединения обладают активным и пассивным избирательным правом. Активное избирательное право – право члена Объединения участвовать в голосовании на выборах. Пассивное избирательное право – право члена Объединения быть избранным Членом и Председателем Авторского Совета. 6. Избирателями являются все действующие члены Объединения. 7. Избиратели участвуют в выборах членов Авторского Совета на равных основаниях и каждый из них обладает соответственно одним голосом. Им гарантируются равные права и условия участия в выборах. 8. В соответствии с пунктом 6.5 Устава Объединения, Общее собрание членов Объединения может быть проведено путем проведения очного, заочного и смешанного голосования. 1) Очное голосование проводится на общем собрании Объединения, с применением бумажных избирательных бюллетеней, при условии присутствия на собрании более 50% членов Объединения. 2) Заочное голосование проводится с применением онлайн или сканированных бюллетеней и считается легитимным при условии участия в собрании более 50% членов Объединения 3) Смешанное голосование проводится с применением вышеуказанных пп.1) и2) настоящего Положения, и считается легитимным при условии участия в нем, в совокупности, более 50% членов Объединения. 9. На общем собрании членов Объединения, которое проводится путем проведения только заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам принятии решения о реорганизации или ликвидации Объединения. 10. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования новое общее собрание членов Объединения взамен несостоявшегося общего собрания, которое должно было быть проведено очным путем. II. Периодичность и последовательность выборов Авторского Совета, членов ревизионной комиссии, а также процедур голосования по вопросам принятия решений Объединения. 1. Авторский Совет избирается на срок, установленный Уставом. 2. Выборы членов Авторского Совета проводятся один раз год. 3. Срок полномочий Авторского Совета прекращается на следующий день после даты проведения новых выборов, а если они не были проведены, по истечения срока полномочий. 4. Авторский Совет состоит из 11 членов Объединения. Избранный член Авторского Объединения имеет право выдвигать свою кандидатуру на следующий срок, и в случае его избрания, лишается права быть избранным на весь последующий срок после окончания полномочий. 5. Председатель Авторского Совета избирается на первом заседании Совета, путем прямого открытого голосования членами Авторского совета, на тот же срок полномочий, что и Авторский Совет. 6. Контрольно-ревизионная комиссия избирается одновременно с Авторским советом на собрании на тот же срок полномочий, что и Авторский Совет. 7. Досрочное прекращение полномочий Члена Авторского Совета, члена контрольно-ревизионной комиссии осуществляется в случае выбытия члена из Объединения, подачи заявления об уходе по собственному желанию, нарушения им действующих норм законодательства РК и Устава Объединения, а также его смерти. 8. Выборы Авторского Совета и контрольно-ревизионной комиссии проводятся после заслушивания и обсуждения собранием отчетного доклада действующего Авторского Совета, доклада контрольно-ревизионной комиссии и принятия по ним решений. При этом принятие решений так же выносится на голосование. 9. Решения собрания, связанные с избранием и принятием общих решений, принимаются открытым голосованием, с применением любых доступных и эффективных технологий. 10. В случае окончания полномочий Авторского Совета до даты Общего собрания или его нелегитимности, для предварительной организации Повести дня и формирования списка кандидатур, может создаваться комиссия из числа членов Объединения, до отчетно-выборного собрания. Комиссия, до общего собрания, предварительно организует следующие работы: • сбор документов и заявлений о намерении баллотироваться от кандидатов • сбор предложений по выносимым на обсуждение решениям • предоставляет собранию список выдвинувшихся кандидатур и поступивших предложений по принятию тех или иных решений касательно деятельности Объединения. III. Выдвижение и регистрация 1. Выдвинуть свою кандидатуру членом Авторского Совета или контрольно-ревизионной комиссии имеет право любой действующий член Объединения. 2. Регистрация кандидатов в члены Авторского Совета осуществляется при наличии следующих документов: заявления о согласии баллотироваться, анкеты кандидата, документов, удостоверяющих личность (копия). 3. Самоотвод является основанием не включать данную кандидатуру в список для голосования. 4. Перед проведением собрания предварительно определяется список кандидатур, путем предварительного сбора заявок, в срок, который должен быть не менее чем за 7 дней до проведения Общего собрания. В списки для голосования вносятся все кандидатуры, от которых поступили заявления о намерении баллотироваться. IV. Списки избирателей 1. Списки избирателей составляются в алфавитном порядке. В список избирателей входят все члены Объединения. 2. В списке указываются фамилия, имя, дата рождения, регион, форма голосо-вания, а также пустая графа для росписи. 3. Списки избирателей заверяются Дирекцией и предоставляются в комиссию в период голосования. V. Избирательный бюллетень 1. Избирательные бюллетени печатаются на государственном и русском языках. 2. В избирательный бюллетень включается перечень вопросов, выносимых на голосовании. 3. В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, в алфавитном порядке на государственном языке. По каждому виду голосования изготавливается отдельный бюллетень. • Бюллетень для голосования должен содержать следующие обязательные реквизиты: • полное фирменное наименование Объединения; • заголовок, разъясняющий предмет голосования • указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником Объединения или его представителем; VI. Порядок голосования 1. Голосование проводится закрытым (тайным) или открытым способом. Решение о форме голосования принимается большинством голосов. 2. Процедура открытого голосования предполагает голосование путем использования бюллетеней или поднятия руки. 3. При принятии решений, на общем собрании подсчитывается общее число поданных голосов: «за», «против», «воздержался (ась)». 4. При выборах членов Авторского Совета и контрольно-ревизионной комиссии проводится голосование по каждому кандидату, оставленному в списке. По каждой кандидатуре подсчитываются все голоса, поданные «за». 5. Повестка дня и бюллетени для заочного голосования должны быть направлены всем участникам Объединения, имеющим право голоса по вопросу повестки дня членов Объединения, не позднее чем за 3 дня до Общего собрания. 6. Для организации процедуры голосования организуется счетная комиссия. Комиссия состоит из 7 членов комиссии, и от 2 до 7 независимых наблюдателей из числа членов Объединения. 7. Члены комиссии привлекаются по договору, наблюдатели осуществляют свои обязанности на безвозмездной добровольной основе. В счетную комиссию не могут входить избираемые кандидатуры. Счетная комиссия перед началом общего собрания из своего состава избирает председателя и секретаря, о чем составляется протокол. 8. Голосование проводится в помещении, в котором должны быть созданы условия для голосования, определены места выдачи избирательных бюллетеней и установлена урна для голосования. При этом должна быть обеспечена возможность наблюдателям и членам избирательной комиссии наблюдать за избирательной урной. 9. Председатель комиссии: 1) до начала голосования в присутствии членов комиссии проверяет избирательную урну на целостность, наличие или отсутствие в ней избирательных бюллетеней, опечатывает урну для голосования; 2) определяет членов комиссии, ответственных за выдачу избирательных бюллетеней. 10. Каждый избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц на выборах не допускаются. 11. Бюллетени для голосования должны выдаваться избирателям на основании списков избирателей по предъявлении удостоверения личности или удостоверения члена Объединения. Избиратель, получив бюллетень, расписывается в списке и в бюллетене. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит свою роспись против фамилии избирателя, получившего бюллетень. 12. Избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого он голосует 13. Избиратель подчеркивает отметку «за», «против» или «воздержался» справа от внесенного в бюллетень предложения. Не допускается внесение в него каких бы то ни было исправлений. 14. Заполненные бюллетени опускаются избирателем в урну для голосования. 15. До окончания голосования вскрытие урны запрещается. 16. При заочной форме голосования, члены Объединения, направляют заполненные в соответствии с настоящим Положением бюллетени, по месту нахождения Комиссии посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. VII. Определение итогов голосования 1. По каждому предмету голосования проводится отдельный подсчет результатов голосования и заполняется протокол, в следующем порядке: 1) результаты голосования по вносимым предложениям; 2) результаты голосования по выборам членов Авторского Совета; 3) результаты голосования по выборам членов контрольно-ревизионной комиссии. 2. Вначале счетная комиссия устанавливает и озвучивает количество бюллетеней, полученных по результатам заочного голосования. Затем вскрывается избирательная урна. Подсчитывается количество бюллетеней из урны и суммируется с количеством бюллетеней заочного голосования. 3. При подсчете голосов за кандидатов, председатель комиссии или определенный член комиссии показывает присутствующим избирательный бюллетень, оглашает волеизъявление избирателя, другой член комиссии ведет учет озвученных голосов. Данные фиксируются в протоколе. 4. При подсчете голосов по предложениям, председатель комиссии или определенный член комиссии показывает присутствующим избирательный бюллетень и оглашает волеизъявление избирателя. При этом бюллетени укладываются в стопки «за», «против», «воздержался». Данные фиксируются в протоколе. 5. При заочном голосовании в случае получения Объединением двух и более бюллетеней одинакового содержания от одного лица, действительным признается только соответствующий требованиям настоящего Положения бюллетень, полученный первым. 6. Бюллетени, подписанные представителями членов Объединения, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства РК, а их копии удостоверены нотариально. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются и признаются недействительными. 7. Недействительными признаются бюллетени: 1) неустановленного образца; 2) в которых невозможно определить волеизъявление избирателя. 3) незаверенные подписью избирателя 8. Недействительные избирательные бюллетени при непосредственном подсчете голосов исключатся из числа бюллетеней избирателей, принявших участие в голосовании. 9. Устанавливается: 1) Путем суммирования количества бюллетеней, полученных в результате заочного голосования, и бюллетеней из урны, устанавливается число избирателей, принявших участие в голосовании (должно быть более 50% от общего числа членов Объединения) 2) число бюллетеней, признанных недействительными 3) число голосов, поданных за каждое предложение или кандидата. 10. Предложение считается принятым, если за него проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании, при наличии кворума на начало голосования. 11. Избранным считается кандидат: 1) набравший наибольшее голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии наличия кворума на начало голосования. 12. Результаты подсчета голосов заносятся в протокол, который подписывается председателем, членами комиссии и наблюдателями. 13. Если в результате голосования избрано больше членов, чем это было предварительно установлено, то собрание организует повторное голосование за кандидатов набравших равное число голосов. В таком случае, избранным считается кандидат, набравший при повторном голосовании по сравнению с другим кандидатом большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 14. Повторное голосование проводится в течение следующих трех календарных дней с соблюдением требований настоящего Положения. О проведении повторного голосования сообщается на сайте Объединения. 15. Протокол немедленно передается Председателю собрания. 16. Сообщение об итогах выборов Председатель собрания доводит до сведения Членов Объединения 17. Дирекция, не позднее пяти дней после составления протокола общего собрания членов Объединения, обязана направить каждому члена Объединения копию протокола общего собрания членов Объединения. VIII. Заключительные положения 1. Все материалы голосования (списки кандидатур, бюллетени, протоколы счетной комиссии, подсчеты результатов голосования и т.д.) хранятся до следующих выборов на правах документов строгой отчетности. После избрания нового состава материалы прошлых выборов уничтожаются, о чем составляется акт за подписью председателя Авторского Совета и контрольно-ревизионной комиссии, кроме протокола, который должен храниться постоянно.

Возврат к списку

г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 65, офис 208
телефон: +7 (727) 267 00 57, 267 04 95 | факс: +7 (727) 272 05 17 | электронная почта: info@abyroy.kz
2012-2018 Республиканское Общественное Объединение «АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО «АБЫРОЙ»