БУХГАЛТЕРИЯ

«Абырой» Авторлық қоғамы» РҚБ Бухгалтериясы стандартты бухгалтерлік жұмыстарды жүзеге асырудан бөлек, авторлық сыйақыны есептеу және төлеумен айналысады.

Авторларға және олардың мұрагерлеріне авторлық сыйақыны төлеу кассадан қолма-қол есеп айырысу немесе автордың не болмаса мұрагердің банктік шотына аударым арқылы жүзеге асырылады.

Есептелген авторлық сыйақыны алу үшін бухгалтерияға келесі құжаттарды тапсыру керек

1. Жеке куәліктің түпнұсқасы мен көшірмесі 
2. СТН көшірмесі 
3. Мұрагерлік туралы куәліктің көшірмесі (егер автор қайтыс болған және қаламақыны мұрагерлері алса) 
4. Банктен Автордың немесе мұрагердің жиырмасандық бактік шотты көрсетілген (аударым арқылы төлеуде) банктік деректемелері бар үзіндісі

Алматы қаласы, Казыбек би көшесі, үй. 65, кеңсе 208

ТЕЛЕФОН / ФАКС: +7 (727) 267 00 57, 267 04 95 | ФАКС: +7 (727) 272 05 17 | ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА: INFO@ABYROY.KZ

© 2012-2019   РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІК «АБЫРОЙ» АВТОРЛЫҚ ҚОҒАМЫ»