Авторлық Кеңес пен Тексеру комисиясын сайлау қорытындысы

Авторлық Кеңес пен Тексеру комисиясын сайлау қорытындысы

Дирекция 15 маусымнан Авторлық Кеңес пен Тексеру комиссиясы сайлауын өткізу Жоспарының 21 п. орындалуына сəйкес хаттаманың қорытындысын жариялайды. 1. Протокол кворум 2. Протокол АС 3. Протокол РК 4. Протокол...

Авторлар Кеңесі мен Тексеру комиссиясына сайлауда дауыс берген авторлардың ерік-жігерін анықтау бойынша шаралар.

2020 жылдың 15 маусымындағы Авторлық Кеңес пен Тексеру комиссиясына сайлау кезеңінде бірнеше авторлардың (Абыройдың мүшелері) сайлау процедураларының бұзылғаны туралы, сондай-ақ, авторлар өз еркімен дауыс бергендеріне күмән келтіргеніне байланысты шағым түсті....

Авторлар Кеңесі мен Тексеру комиссиясын сайлау бойынша ұйымдастыру комитеті мен есеп комиссиясының жұмысын тоқтата тұру себептері туралы.

Авторлық Кеңес пен Тексеру комиссиясын сайлау бойынша ұйымдастыру комитеті мен есеп комиссиясының жұмысын тоқтата тұрудың себебі – сайлау процедурасына қатысты Абыройдың бірнеше авторларынан келіп түскен сайлау процедураларына қатысты ескертулер болды. Нақтырақ...

Авторлар кеңесі мен Тексеру комиссиясына сайлау өткізу жоспарының 18-тармағына сәйкес

Авторлар кеңесі мен Тексеру комиссиясына сайлау өткізу жоспарының 18-тармағына сәйкес, Абырой дирекциясы осы жылдың 27 шілдесіне бюллетеньдерді қабылдау (жинау) аяқталған кезде тіркелген авторлардың саны туралы ақпарат береді. Бұл кворумды есептеуге негіз болады....

Авторлық Кеңес пен Тексеру комиссиясын сайлау кезеңінің ашық та адал өтуін қамтамасыз ету мақсатында.

Авторлар Кеңесі мен Тексеру комиссиясына сайлаудың ашық және адал өтуін қамтамасыз ету үшін, Абыройдың дирекциясы 9-дан 27 шілдеге дейін келіп түскен авторлардың (мүшелердің) бюллетеньдерінің барлығын және осы бюллетеньдердегі толтырылған ақпараттың дұрыстығын тексеру...

Келісімшарттың міндеттерін орындату үшін Қазақ Авторлық қоғамына азаматтық талап арыз берілді.

Абырой Авторлық қоғамы жəне оның мүшелері алдындағы міндеттемелерін үнемі орындағысы келмеуіне байланысты келісімшартты орындату мақсатында Қазақ Авторлық қоғамына қарсы сот ісі қозғалды. 2019 жылдан бастап талап арыз бергенге дейін Абырой мəселені сотсыз, бейбіт...