Авторлар Кеңесі мен Тексеру комиссиясына сайлаудың ашық және адал өтуін қамтамасыз ету үшін, Абыройдың дирекциясы 9-дан 27 шілдеге дейін келіп түскен авторлардың (мүшелердің) бюллетеньдерінің барлығын және осы бюллетеньдердегі толтырылған ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін орналастырады. Өтініштер, анықтамалар мен шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 апта мерзім ішінде қабылданады. Сіз Абыройдың ресми электрондық поштасына хабарласуыңыз керек: info_abyroi@mail.ru немесе Абыройың корпоративтік нөмірі: 8-705-130-62-48. Басқа телефон нөмірлеріне, поштаға анықтамалар мен шағымдар қабылданбайды.

https://cloud.mail.ru/public/3a18/3QoazhMq7