• Русский
 • Қазақ тілі
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІК

Бірлестіктің Жалпы жиналысы

Хаттамасымен

«БЕКІТІЛДІ»

 28.02.2021ж.

 

 

 

 «Абырой» Авторлық Қоғамы»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ

БІРЛЕСТІГІНІҢ 

ЖАРҒЫСЫ

 

 

I. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы бұдан әрі мәтін бойынша «Бірлестік» деп аталатын коммерциялық емес ұйым қызметін реттейді:

1.1. ұйымдық-құқықтық  нысан бойынша Ққоғамдық Бірлестік  болады;

Қазақстан Республикасының Конституциясына,  Қазақстан Республикасының  Азаматтық кодексіне, «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының  1996 жылғы 31 мамырдағы № 3-I  заңына, «Авторлық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының   1996 жылғы 10 маусымдағы № 6-I  заңына (бұдан әрі – «Заң»), Қазақстан Республикасының  басқа заңнамалық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтарының тобы – авторлық құқықтар және сабақтас құқықтар иеленушілердің бастамасымен құрылған және осы Жарғымен берілген өкілеттіктер негізінде еркінділік, тең құқылы мүшелелік, өзін-өзі басқару, заңдылық, есептедік және қызметтің жария болуы негізінде әрекет етеді.

1.2. Бірлестіктің фирмалық атауы бар:

Қазақ тілінде: «Абырой» Авторлық Қоғамы» Республикалық  Қоғамдық  Бiрлестiгі (толық),

«Абырой»  Авторлық  Қоғамы» РҚБ (қысқаша);

Орыс тілінде: Республиканское Общественное Объединение  «Авторское Общество «Абырой» (толық), РОО «Авторское Общество «Абырой» (қысқаша)

2. Бірлестіктің орналасқан жері (тұрақты әрекет ететін басқарушы органның орналасқан жері): Қазақстан Республикасы, 050600, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Гагарин даңғылы, 155 үй, 217 кеңсе.

3. Бірлестік Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тіркеу мезетінен бастап заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасы-ның банктерінде есеп айырысу және валюталық шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде өзінің фирмалық атауымен дөңгелек мөрі, мөртабандары, бланкілері болады, өз атынан мүліктік құқықтарды сатып, міндеттер арта алады, сотта талапкер мен жауапкер бола алады.

4. Бірлестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өз қызметін жүзеге асыру кезінде шаруашылық дербестілікті иеленеді, оған тиесілі мүліктің, сондай-ақ оның өз қызметінің нәтижесінде сатып алған немесе алған ақша қаражатының меншік иесі болып, өз бетімен иелік ете алады.

5. Бірлестік Республикалық мәртебені иеленіп, өз қызметін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына қолданады.

6. Бірлестік халықаралық қоғамдық бірлестік-терге кіре, халықаралық байланыстар мен қатынас-тарды қолдай, тиісті келісімдерді жасай алады.

7. Бірлестік коммерциялық қызметпен айналысуға, сондай-ақ ұжымдық  негізде басқару үшін алынған шығармалар мен сабақтас құқықтар нысандарын пайдалануды жүзеге асыруға құқылы емес.

 

II. Бірлестік қызметінің мәні мен мақсаттары

2.1. Бірлестік қызметінің мәні ғылым, әдебиет пен өнер шығармаларының авторларының, фонограммаларды орындаушылардың, жасаушылардың немесе авторлық және сабақтас құқықтарды өзге иеленушілердің мүліктік құқықтарын қорғау, Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде олардың авторлық және сабақтас құқықтарын жүзеге асыру және қамтамасыз ету болып табылады.

2.2. Қолданыстағы заңнама аясында Бірлестіктің негізгі мақсаттары:

1) ғылым, әдебиет пен өнер шығармаларының авторларының, фонограммаларды орындаушылардың, жасаушылардың немесе Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде мүліктік авторлық және сабақтас құқықтарды өзге иеленушілердің мүліктік құқықтарын ұжымдық басқару;

2) жеке негізде мүліктік авторлық және сабақтас құқықтарды табыстауға Бірлестіктің мүшелеріне жәрдемдесу;

3) мемлекеттік және қоғамдық органдар мен ұйымдарда Бірлестіктің мүшелерінің заңды мүдделеріне өкілдік ету болып табылады.

2.3. Бірлестіктің мемлекеттік аккредиттеуден өткен жағдайында, Бірлестік:

1) Бірлестіктің шарттар жасаған сол құқық иеленушілердің құқықтарын басқарумен қатар, сондай-ақ Бірлестікте осындай шарттар жасалмаған сол құқық иеленушілердің құқықтарын басқаруды жүзеге асырады;

2) Бірлестіктің шарттар жасаған сол құқық иеленушілер үшін сыйақыны алумен қатар, сондай-ақ Бірлестікте осындай шарттар жасалмаған сол құқық иеленушілер үшін сыйақыны жинауды жүзеге асырады.

 

III. Бірлестіктің құқықтары мен міндеттері

3.1. Қоғамдық бірлестік басшылық органдары арқылы осы жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен берілген өкілеттіктер шегінде құқықтарға ие болады және, осы арқылы міндеттерді өзіне қабылдайды.

Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Бірлестік құқылы:

1) өз қызметі туралы ақпаратты жариялауға;

2) соттарда және басқа мемлекеттік органдарда, өзге қоғамдық бірлестіктерде құқықтары мен заңды мүдделеріне өкілдік етуге және қорғауға;

3) бұқаралық ақпарат құралдарын құрылтайлауға;

4) жиналыстарды, митингтерді, көрсетілімдерді, шерулер мен пикетке шығуларды өткізуге;

5) баспа қызметін жүзеге асыруға;

6) халықаралық коммерциялық емес үкіметтік бірлестіктерге кіруге;

7) жазбаша шарттар негізінде авторлық және сабақтас құқықтарды иеленушілермен немесе олардың құқық мирасқорларымен Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ ұқсас құқықтарды басқаратын шетелдік ұйымдармен мүдделерге өзара өкілдік ету туралы келісімдерге сәйкес ұжымдық негізде және біржақты  олардың мүліктік құқықтарын басқаруды жүзеге асыруға;

8) шығармалар мен сабақтас құқықтардың нысандарын пайдалануға пайдаланушылармен лицензиялық шарттарды жасасуға;

9) лицензиялық шарттар жасалатын басқа жағдайлар мен сыйақы мөлшерін пайдаланушылармен келісуге;

10) авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы Заңға сәйкес лицензиялық шартты жасамай-ақ осы ұйымның осындай сыйақыны алумен айналысатын сол жағдайларда сыйақы мөлшерін пайдаланушылармен келісуге;

11) лицензиялық шартпен көзделген сыйақыны және (немесе) осы баптың 10 тармағымен көзделген сыйақыны жинауға;

12) осы баптың 11 тармағына сәйкес сыйақыны бөлеуге және оны беретін авторлық және сабақтас құқықтардың иеленушілеріне төлеуге;

13) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзара өкілдік ету туралы шарттар бойынша және біржақты шетелдік қоғамдармен және ұйымдармен есеп айырысуға;

14) шығармаларды пайдаланушылар есебін жүргізуге, құқық иеленушілерді және олардың шығармаларын тіркеуге;

15) басқарумен Бірлестік айналысатын құқықтарды қорғау үшін қажет кез-келген заңды әрекеттерді жасауға;

16) осы құқық иеленушілер немесе олардың құқық мирасқорлары беретін өкілеттіктер негізінде Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс авторлық және сабақтас құқықтарды пайдалануға құқықтарды табыстау туралы шарттарға қатысуға;

17) осындай шарттар бойынша тиесілі болатын авторлық сыйақыны алуға және төлеуге;

18) Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ шетелде тыс авторлық және сабақтас құқықтарды сатып алуға көмекті шартты негізде көрсетуге;

19) Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ оның шегінен тыс авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау бойынша, адвокат қызметіне байланысты болмайтын  құқықтық көмекті шартты негізде көрсетуге;

20) ұжымдық негізде авторлық құқық және авторлардың мүліктік құқықтарын басқару мәселелері бойынша халықаралық ұйымдардың жұмысына белгіленген тәртіпте қатысуға;

21) өз өкілеттіктері шегінде ұжымдық негізде авторлардың мүліктік құқықтарын басқару бойынша басқа мемлекеттердің қоғамдарымен мүдделерге өзара өкілдік ету туралы келісімдер, авторлық құқықпен және сабақтас құқықтар мәселелерімен айналысатын басқа мемлекеттердің тиісті ұйымдарымен өзге шарттарды жасауға;

22) авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өз ұсыныстары мен қорытындыларын белгіленген тәртіпте беруге;

23) авторлық құқық және сабақтас құқықтар мәселелері бойынша, Бірлестіктің құзыретіне кіретін түсіндірмелерді беруге;

24) авторлық және сабақтас құқықтарды иеленушілерден алынған өкілеттіктерге сәйкес авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы қолданыстағы заңнама мен Қазақстан Республикасының қатысуынан туындайтын авторлық және сабақтас құқықтарды өзара қорғау туралы халықаралық көп жақты және екі жақты келісімдерге негізделген басқа функцияларды жүзеге асыруға;

25) Қазақстан Республикасының аумағында Қоғамның филиалдарын немесе өкілдіктерін құруға, заңды тұлғаның құқықтарына ие шаруашылық есеп айырысу ұйымдарын құруға;

26) Қазақстан Республикасында, сондай-ақ оның шегінен тыс қолданыстағы заңнамаға сәйкес жылжитын және жылжымайтын мүлікті салуға, сатып алуға, жалға, толық шаруашылық иеленуге және жедел басқаруға  алуға және беруге;

27) талап етілмеген сыйақыны сақтауға, оны бөлетін сомаға қосуды немесе оның ұйымның шотына түскен күнінен бастап үш жыл өткен соң Бірлестіктің өкілдік ететін авторлық және сабақтас құқықтарды иеленушілердің  мүдделеріне басқа мақсаттарға айналдыруды қоса алғанда.

3.2. Бірлестіктің қызметі Бірлестік беретін авторлық және сабақтас құқықтарды иеленушілердің мүдделері үшін жүзеге асырылады.

Осы мақсаттарда Бірлестік міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғымен көзделген нормаларды сақтауға;

2) сыйақыны төлеумен бір мезгілде авторлық және сабақтас құқықтардың иеленушілеріне олардың құқықтарын пайдалану туралы мәліметтерді беруге;

3) Заңның 45-бабының 4-тармағының ережелеріне сәйкес авторлық және сабақтас құқықтарды иеленушілерде бөлу мен төлеу үшін жиналған сыйақыны пайдалануға. Бұл ретте Бірлестік  жиналған сыйақылардан осындай сыйақыны жинауға, бөлуге және төлеуге жұмсалған нақты шығындарын жабу үшін ұстап қалуға құқылы;

4) шығармалар мен сабақтас құқықтардың нысандарын нақты пайдалануға пропорционалды осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген соманы шегеріп, сыйақының жиналған сомасын бөлуге және үнемі (тоқсанына кемінде бір рет қазақстандық иеленушілерге және жылына кемінде бір рет ұқсас құқықтарды пайдаланатын шетелдік ұйымдарға) төлеуге. Осы баптың 3.1. тармағының 11 тармақшасымен көзделген сыйақы алымына қатысты ұйымның өкілеттіктерін бермеген авторлық және сабақтас құқықтардың иеленушілері жасалған бөлуге сәйкес оларға тиесілі сыйақыны төлеуін ұйымнан, сондай-ақ Бірлестіктің пайдаланушыларға беретін рұқсаттарынан өз шығармалары мен сабақтас құқықтардың нысандарын алып тастауды  талап етуге құқылы;

5) өз мүшелеріне олардың мүдделері мен құқықтарын қозғайтын құжаттар мен шешімдермен танысу мүмкіндігімен қамтамасыз етуге;

6) тоқсанына кемінде бір рет өз мүшелеріне ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуы туралы ақпарат  беруге;

7) есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей жыл сайын уәкілетті органға келесі ақпаратты беруге:

 • жарғыға немесе өзге құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер туралы;
 • ұқсас құқықтарды басқаратын шетелдік ұйымдармен жасалатын екі жақты және көп жақты келісімдер туралы;
 • жалпы жиналыс шешімдері туралы;
 • талап етілмеген сыйақылар және Бірлестіктің қызметін аудиторлық тексеру туралы мәліметтерде қоса алғанда, жылдық баланс, жылдық есеп туралы;
 • Бірлестікке өкілдік етуге уәкілетті тұлғалардың тектері туралы;

8) тұрақты әрекет ететін басшы органның орналасқан жерінің өзгерістері туралы және Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне қосылатын мәліметтердің көлеміндегі басшылар туралы деректерді тіркеуші органға хабарлауға.

9) ұжымдық негізде мүліктік құқықтарды басқаратын ұйымның қызметі туралы пайдаланушыларға ақпарат  беру мақсатында WEB - сайтты жасауға;

10) құқықтың нысанын, автордың немесе өзге құқық иеленушінің атын қоса алғанда, оған басқаруға берілген құқықтар турады ақпаратты WEB - сайтта орналастыруға;

11) сабақтас құқықтар нысандарын пайдаланғаны үшін сыйақыны алу, бөлеу және төлеу бойынша функцияларды жүзеге асыратын орындарда өкілдердің болуы туралы ақпаратты WEB - сайтта орналастыруға;

 

IV. Бірлестікке мүшелілік

4.1. Бірлестік ерікті және жеке мүшелілік қағидаларының негізінде құрылып, әрекет етеді.

4.2. Бірлестіктің мүшелері ғылым, әдебиет пен өнер шығармаларының авторлары, фонограммаларды орындаушылар, жасаушылар немесе авторлық және сабақтас құқықтарды өзге иеленушілер, соның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар немесе азаматтығы жоқ тұлғалар бола алады.

4.3. Кез келген автор, оның мирасқоры немесе Заңның ІІІ тарауына сәйкес авторлық және сабақтас құқықтарды өзге иеленуші Бірлестікке өз мүліктік құқықтарын жүзеге асыруды табыстауға құқылы, ал Бірлестік егер құқықтардың осындай санатын басқару Қоғамның жарғылық қызметіне жататын болса, ұжымдық негізде осындай құқықтарды жүзеге асыруды өзіне қабылдауға міндетті.

4.4. Бірлестіктің мүшелеріне қабылдау Бірлестікпен жазбаша шартты жасау арқылы жүзеге асырылады.

4.5. Мүшелілікті тоқтату Бірлестікпен жазбаша шартты бұзу туралы өтінішті берген мезеттен бастап жүзеге асырылады.

4.6. Қоғамның мүшелері құқылы:

1) басқару органдарына сайлауға және сайламалы болуға;

2) бірлестіктің мүшелерінің Жалпы жиналысына делегаттар болып сайлануға және сайламалы болуға;

3) бірлестіктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстарды басқару органдарының қарастыруына енгізуге және осы мәселелерді талқылауға қатысуға;

4) жалпы жиналыстың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Бірлестіктің мүшелерінің Жалпы жиналысында дауыс беруге қатысуға;

5) ақпараттық - әдістемелік және құқықтық көмекті алуға, шетелдік әріптестермен байланыстарды белгілеген кезде Бірлестіктің жәрдемдесуін пайдалануға және олармен жүргізілетін келіссөздерге қатысуға;

6) тиесілі авторлық сыйақыны алған кезде авторлық және сабақтас құқықтар нысандарын және есептелген сыйақылар туралы мәліметтерді талап етуге.

 4.7. Бірлестік мүшесі Бірлестіктің алдында тұрған функцияларды жүзеге асыруға әсер етуге, осы Жарғыны сақтауға және Қоғам өміріне белсенді қатысуға міндетті.

 

V. Бірлестіктің ұйымдық құрылымы

5.1. Бірлестіктің ұйымдық құрылымын аумақтық белгі бойынша Қазақстан Республикасында құрылатын филиалдар түзеді.

5.2. Филиалдар заңды тұлғалар болып табылмайды және Бірлестіктің Жарғысы мен Филиалдар турады үлгілік ереже негізінде әрекет етеді.

5.3. Филиалдардың басшыларын Авторлық Кеңес Төрағасының шешімі бойынша 1 жылдан аспайтын мерзімге сайлайды және бірлестік директоры берген сенімхат негізінде әрекет етеді. Бірлестіктің Филиалы авторлардың, орындауды әртістердің, фонограммалар өндірушілерінің немесе олардың құқық мирасқорларының мүліктік құқықтарын қорғауды жүзеге асыратын Бірлестіктің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

5.4. Филиал ол туралы Ереже негізінде аумақтық әділет органында есептік тіркеу мезетінен бастап филиалдар үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің нормативтік актілерімен белгіленген шоттар режіміне сәйкес Қазақстан Республикасының банктерінде шоттар ашуға, мөрді, сондай-ақ белгіленген үлгілердің бланкілерін иеленуге құқылы. 

5.5. Филиал осы Жарғы мен Филиал туралы ереже аясында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметін жүзеге асырады.

 

VI. Бірлестіктің басқару органдары

6.1. Бірлестіктің қызметін басқаруды басқаратын авторлық және аралас құқықтар, мүліктік құқықтардың иегерлері жүзеге асырады.

6.2. Пайдаланушылармен лицензиялық шарттарды жасау және сыйақы мөлшерлерінің жалпы талаптары, жиналған сыйақыны төлеу және тарату әдістері және ұйым қызметінің басқа да түбегейлі сұрақтары туралы шешімді қабылдау Жалпы Жиналыста ұжымдық түрде авторлық және аралас құқықтардың иегерлерімен жүзеге асырылады.

6.3. Бірлестіктің жоғары басшылық органы бір жылда бір рет шақырылатын Жалпы Жиналыс болып табылады. Жалпы Жиналысты шақыру және өткізу тәртібі Авторлық Кеңес Төрағасының Авторлық Кеңесінің келісімі бойынша анықталады. Авторлардың кезектен тыс Жалпы Жиналысын Авторлық Кеңестің Төрағасы не Авторлық Кеңес өз бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. Бірлестіктің Жалпы Жиналысына филиалдардан делегаттар Авторлық Кеңес анықтайтын тәртіпте тағайындалады. Өкілдік нормасын Авторлық Кеңес белгілейді. Егер делегат Бірлестіктің Жалпы Жиналысына келе алмаса, оның өкілеттілігі Бірлестіктің филиалының жалпы жиналысы шешімімен Авторлық Кеңесті міндетті түрде ақпараттандыра отырып басқа филиалдың делегатына берілуі мүмкін.

6.4. Жалпы Жиналыстың ерекше құзыретіне мыналар жатады:

1) Бірлестіктің Жарғысын қабылдау және Бірлестіктің Авторлық Кеңес Төрағасының Авторлық Кеңестің келісімі бойынша құзыретіне жатқызылған Бірлестіктің заңды мекенжайы туралы Жарғыға өзгерістер енгізуден басқа, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;            

2) Бірлестіктің Ревизиялық комиссиясы мен Авторлық Кеңесті тағайындау;

3) Авторлық Кеңестің  және Ревизиялық комиссиясының есептерін бекіту;

4) туындыларды қолдануға авторлық сыйақылардың минималды мөлшерлемелерін, жиналған сыйақы төлемдері мен тарату әдістерін орнату;

5) пайдаланушылармен лицензиялық шартты жасасу шарттары мен сыйақы мөлшерін, жиналған сыйақыны төлеу және тарату әдістерін бекіту;

6)  Бірлестіктің қызметін тоқтату туралы мәселені шешу.

6.5. Жалпы Жиналыс, егер оған Бірлестік мүшелерінің жартысынан астам қатысса, заңды болып саналады.

Жалпы Жиналыс дауыс беру сәтінде қол жетімді берілетін және қабылданатын хабарламалардың түпнұсқалығын және олардың құжатпен расталуын қамтамасыз ететін коммуникациялардың барлық қазіргі заманғы электрондық құралдарын пайдалана отырып, дауыс берудің кез келген нысанын, соның ішінде  қашықтағы нысанын пайдаланады.

Жалпы Жиналыстың дауыс беруге қойылған сұрақ бойынша шешімі жиналысқа қатысып отырған авторлардың  дауыстарының басым көпшілігімен қабылданады.

Авторлық Кеңестің Төрағасы мен Бас директор бастапқы күйі бойынша Бірлестіктің Жалпы Жиналысының делегаттары болып табылады (қызметтік лауазымына байланысты).

6.6. 7 мүшеден туратын Авторлық Кеңес, Бірлестік мүшелерінің қатарынан 5 жыл мерзімге Жалпы Жиналыспен сайланады. Сайлау/қайта сайлау, сондай-ақ Авторлық Кеңес Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату үшін (Төрағаның өтініші бойынша), Авторлық Кеңес мүшелерінің жартысынан көбі дауыс беру керек.

6.7. Авторлық Кеңес:

1) Авторлық Кеңес Төрағасының келісімі бойынша кезекті Жалпы Жиналысты өткізу күні мен тәртібін белгілейді;

2) Өз мүшелерінің арасынан Авторлық Кеңестің Төрағасын сайлайды;

3) Өз қызметінің ішкі регламентін бекітеді;

4) Авторлық Кеңес Төрағасының бастамасы бойынша  жиналған авторлық сыйақының төлемдері мен тарату тәртібін бекітеді;

5) Авторлық Кеңес Төрағасының келісімі бойынша ғылым, әдебиет және өнер туындыларын депозиттеуге төлемнің мөлшерін орнатады;

6) Авторлық Кеңес Төрағасының бастамасы бойынша жарғылық функцияларын орындау бойынша көтерген шығындарын жабуға Бірлестікпен ұсталатын авторлық сыйақының жиналған және/немесе алынған сомаларынан комиссиялық аударымдардың мөлшерін орнатады;

7) Бірлестіктің филиалдарын құрумен байланысты сұрақтарды қарастырады (филиал басшыларын тағайындаудан басқа), олар туралы Ережелерді бекітеді;

8) Авторлық Кеңес Төрағасының бастамасы  бойынша бірлестіктің өткен жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есепті бекітеді;

9) Авторлық Кеңес Төрағасының келісімі бойынша, қажет болған жағдайда құрамына авторлық және аралас құқықтар саласындағы мамандар қосылатын Қоғам қызметінің негізгі бағыттары бойынша кеңестік комиссияларды құрады;

10) Авторлық Кеңес Төрағасының бастамасы бойынша Жалпы Жиналыстың және Авторлық Кеңес Төрағасының айрықша құзыретіне жататын мәселелерден басқа,  сурақтарды қарайды және шешеді;

11) Авторлық Кеңес Төрағасының бастамасы бойынша Бірлестіктің бір жылға арналған бюджетін бекітеді және оған өзгерістер енгізеді, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге кезеңге арналған бюджетті бекітеді;

12) Авторлық Кеңес Төрағасының бастамасы бойынша Бірлестіктің заңды мекен-жайын өзгерту бөлігінде Жарғыға өзгеріс енгізуге құқығы бар.

13) Авторлық Кеңес Төрағасының ұсынысы бойынша Авторлық Кеңес туралы Ережені бекітеді.

14) Авторлық Кеңес Төрағасының бастамасы бойынша өмірде қиын жағдайға тап болған Бірлестік мүшелеріне біржолғы материалдық көмек көрсету туралы шешім қабылдайды.

6.8. Авторлық Кеңес Төрағасының бастамасы бойынша, қажеттілігіне қарай, бірақ  айына кемінде 1 рет жиналады. Авторлық Кеңестің отырысы, егер оның жұмысына Авторлық Кеңес мүшелерінің кемінде 2/3 қатысса, заңды болып табылады (оның ішінде қашықтан қатысу). Шешімдер Авторлық Кеңестің мүшелерінің отырысына қатысып отырғандардың дауыстарының басым көпшілігімен қабылданады.

6.9. Авторлық Кеңес мүшелері Бірлестік жұмысына қатысты атқарған қызметтері үшін сыйақы және шығарған шығындарын өтеуге құқылы (қажет болған жағдайда).

1) Авторлық Кеңес өзін-өзі тарқатқан жағдайда немесе бірлестік мүшелері тарапынан Авторлық Кеңеске және Ревизиялық комиссиясына деген сенімді жоғалтуына байланысты,  Бірлестіктің кемінде 30 мүшелері талап етуі бойынша, авторлардың Жалпы Жиналысына жазбаша өтінішпен кезектен тыс Жалпы Жиналысты ұйымдастыру жөнінде Бастамашылық топ құруға құқылы (Авторлық Кеңестің және Ревизиялық комиссиясының  жаңа құрамдарын сайлау мақсатында), бірақ жылына бір реттен артық емес және жаңа Авторлық Кеңес пен Тексерушінің сайланған сәтінен бастап 12 айдан ерте емес. Біреуден (1) артық Бастамашыл топ құруға жол берілмейді. Бұл ретте Авторлық Кеңестің және Ревизиялық  комиссиясының ескі құрамдары Авторлық Кеңестің және Ревизиялық  комиссиясының жаңа құрамдары лауазымдық міндеттеріне ресми кіріскенге дейін өз қызметтерін орындайды.

2) Бастамашыл топ Қоғамның Атқарушы органына (дирекцияға) төмендегідей өкім беруге құқылы: кезектен тыс Жалпы Жиналысқа қатысу туралы Қоғам мүшелеріне қоңырау шалуға және жауап алуға; кезектен тыс Жалпы Жиналысты өткізуге шығарылатын шығынды, бұдан да басқа ұйымдастыруға кететін шығындарды өтеуге.

3) Атқарушы орган кезектен тыс Жалпы Жиналысты дайындау және өткізу жөніндегі Бастамашыл топтың барлық өкімдерін орындауға міндетті және өзінің барлық іс-әрекеттері мен қабылданатын қадамдары туралы баяндауға міндетті.

4) Авторлық Кеңес бұрынғы Авторлық Кеңестің құрамының қызметі үшін жауапты болмайды.

6.10. Авторлық Кеңестің Төрағасы:

1) Бірлестіктің қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады; 

2) Директордың, бухгалтердің, қатардағы қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу шарттарын, Бірлестік қызметкерлерінің барлық санаттарына (оның ішінде Авторлық Кеңестің, Авторлық Кеңес Төрағасының және Ревизиялық комиссиясының) ынталандыру сипатындағы үстемеақылардың, сыйақылар мен басқа да сыйақылардың мөлшерін бюджетте көзделген еңбекақы төлеуге арналған қаражат шегінде бекітеді;

3) Шығыстардын жалпы сметасы шегінде Бірлестік қызметкерлерінің барлық санаттарының құрылымын, штат кестесін және еңбекақы төлеу қорын бекітеді;

4) Авторлық Кеңестің отырыстарында төрағалық етеді және оның жұмысын басқарады;

5) Бірлестіктің мүддесін мемлекеттік органдар мен мекемелер, қоғамдық бірлестіктер, шетел ұйымдарымен қатынаста қорғайды; Бірлестіктің аппаратының қызметін жалпы басқарады және осы мақсаттарда нұсқаулар, бұйрықтар шығарады, құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша нұсқаулықтар әзірлейді;

6) Бірлестіктің директорын, бухгалтерін және қатардағы қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, Бірлестік   қызметкерлерін марапаттайды немесе тәртіптік шара қолданады;

7) қаржылық-шаруашылық қызметтің сұрақтарын қарастырады, қабылданған шешімдердің орындалуын тексереді;

8) Бірлестіктің құрылымдық бөлімшелері мен оның аппаратының есептері мен баяндамаларын тыңдайды;

9) Авторлық Кеңестің мүшелері ішінен және осы саланың мамандарынан Авторлық Кеңестің Төрағасының орынбасарлары мен жауапты хатшыны тағайындайды. Авторлық Кеңестің Төрағасы функциясының барлығын немесе бір бөлігін өзінің орынбасарына беруге құқылы.

10) Авторлық Кеңестің Төрағасы Бірлестіктің жалақы қорынан ай сайын сыйақы алуға және Бірлестік қызметіне басшылық жасауға байланысты шығыстарды өтеуге құқығы бар.

11) Авторлық Кеңестің Төрағасы дауыс берушілердің қарапайым көпшілігімен қызметке тағайындалады және қызметінен босатылады. 

12) Авторлық Кеңестің Төрағасы әдепкі бойынша Авторлар Қоғамының Төрағасы болып саналады да аталады. Авторлық Кеңетістің Төрағасы бұрынғы Авторлық Кеңестің Төрағасының қызметі үшін жауапты болмайды.

6.11. Осы Жарғының сақталуын тексеру үшін, бухгалтерияны және Бірлестіктің мүлкін тексеру үшін (қаржы-шаруашылық қызметі)  Жалпы Жиналыс 3 мүшеден туратын 2 жыл мерзімге Ревизиялық комиссиясың сайлайды.

6.12. Ревизиялық комиссиясы өз қызметінде Жалпы Жиналысқа бағынады және Авторлық Кеңестің құрамына кірмейді. Ревизиялық комиссиясының мүшесі болып Бірлестіктің мүшесі  ғана сайлана алады.

6.13. Ревизиялық комиссиясы Авторлық Кеңес Төрағасының келісімі бойынша өз жұмысын қамтамасыз ету үшін бөгде сарапшыларды тарта алады, бірақ жылына бір реттен жиі емес (Бірлестіктің ақшалай қаражатын үнемдеу мақсатында).

6.14. Ревизиялық комиссиясы тоқсанына кемінде бір  бухгалтерияның қызметін (қаржы-шаруашылық қызметін) тексереді және тексеру қорытындылары бойынша (оның ішінде бұзушылықтар анықталған жағдайда да) Жалпы Жиналысқа  өз қызметі туралы есеп береді.

6.15. Ревизиялық комиссиясы Бірлестіктегі өз қызметіне байланысты  атқарған қызметтері үшін шығарған шығындарын өтеуге құқылы (қажет болған жағдайда). Ревизиялық комиссия бұрынғы Ревизиялық комиссия құрамының қызметі үшін жауапты болмайды.

 

VII. Директор

7.1. Бірлестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асыру үшін,  Авторлық Кеңестің Төрағасы Бірлестіктің директорын тағайындайды. Ол Авторлық Кеңес  Төрағасының, Авторлық Кеңестің және Бірлестіктің Жалпы Жиналысы   айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелер бойынша шешім қабылдауға уәкілетті. Директорды Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес 1 жыл мерзімге Авторлық Кеңестің Төрағасы қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. Авторлық Кеңестің Төрағасы (директор өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайда) немесе директордың өкілеттігі тоқтатылған күнге дейін кемінде 30 күнтізбелік күн бұрын берген өтініші бойынша, Директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

7.2. Директор:

1) Бірлестік мүшелерінің Жалпы жиналысының кез-келгеніне өз қалауы бойынша қатысуға құқылы;

2) Сенімхатсыз бірақ Авторлық Кеңес Төрағасының келісімі бойынша Бірлестікті мемлекеттік органдармен, мекемелермен және ұйымдармен, кез келген өзге тұлғалармен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен қатынастарды білдіреді және оның атынан әрекет етеді.

3) Бірлестіктің қызметіне жедел басшылықты ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

4) Авторлық Кеңес Төрағасына Бірлестіктің қызметіне қатысты қаржы-шаруашылық және өзге де мәселелер бойынша айына кемінде бір рет немесе Авторлық Кеңес Төрағасының талабы бойынша кез келген сәтте жазбаша есеп береді.

5) Авторлық Кеңес Төрағасының келісімі бойынша (Авторлық Кеңестің Төрағасы тағайындайтын бухгалтерді қоспағанда), Бірлестіктің жалдамалы қызметкерлерімен еңбек шарттарын (келісімшарттарын) жасай алады және оны тоқтатады;

6) Бірлестіктің еңбек ұжымына басшылықты жүзеге асырады;

7) жұмыс жоспарын, сметалық құжаттама мен олар бойынша есептілікті құрастырады.

8) Авторлық Кеңес Төрағасының келісімі бойынша, банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде шоттар ашады, өндірістік қызметтің барлық мәселелері бойынша шарттар жасайды, Бірлестік атынан мүдделерді білдіруге сенімхаттар береді.

 

VIII. Бірлестіктің қаражатының және басқа мүлігінің пайда болу көздері

8.1. Бірлестіктің меншігінде ғимараттар, құрылыстар, тұрғын үй қоры, автокөлік, жабдықтар, техникалық мүлік және қызметті материалдық қамтамасыз етуге қажетті, Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған нысандардан басқа осы Жарғыда қарастырылған басқа мүлік болуы мүмкін..

Бірлестіктің ақшалай қаражаты мыналардан қалыптасады:

1) Комиссиялық аударылымдардан;

2). Қазақстан Республикасында жиналатын авторлық сыйақы сомаларынан және ұжымдық негізде мүліктік құқықты басқаруды жүзеге асыру кезінде шетелден келіп түсетін сомалардан;

3) Бірлестік есебіне түсу күнінен үш жыл өткеннен кейін алынбаған авторлық сыйақыдан;

4) Ақшалай қаражат, материалдық және мәдени құндылықтар және жылжымайтын мүлік түріндегі отанды және шетелдік ұйымдардан, одақтардан, фирмалардың, кәсіпорындардың, мекемелердің және жеке азаматтардың ерікті жарналары, сый-сыяпаттары, түсімдері мен аударылымдарынан;

5) Өндірістік және басқа шаруашылық қызмет табыстарынан;

6) Ззаңмен тыйым салынбаған басқа түсімдерден.

Бірлестіктің барлық мүлкі мен ақшалай қаражаты Бірлестіктің жарғылық міндеттерін орындау үшін ғана пайдаланылады және Бірлестіктің Қоғамдық Бірлестік ретіндегі оның меншігі болып саналады. Бірлестік меншігіне мүлікті және ақшалай қаражатты беру немесе пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес тағайындалады. Бірлестік мүшелерінің берілген мүлікке, сонымен қатар мүшелік жарнаға құқығы бомайды.Олар Бірлестіктің міндеттемелері туралы жауап бермейді, Бірлестік те өз мүшелерінің міндеттемелері туралы жауап бермейді. Филиалдар Бірлестікке берілген мүлікті пайдаланады.

8.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес материалдық-техникалық, әлеуметтік базаны дамыту мен  өз шығынын ақтауды қамтамасыз ету, жарғылық мақсаттарға қол жеткізуге қызмет ететін болғандықтан, Бірлестік кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқылы болады.

8.3. Бірлестік міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді, Бірлестік те мемелекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

8.4. Бірлестіктің меншігі Қазақстан Респуликасының заңнамасынмен қорғалады.

 

IX. Бірлестіктің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

9.1. Бірлестіктің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу Жалпы Жиналыстың ерекше құзыры болып саналады. Бірлестік Жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар, егер оларды қабылдауға Жалпы Жиналысқа қатысқан делегаттардың 50 % - дан астам (оның ішінде қашықтан да) дауыс берген жағдайда, қабылданды деп есептеледі.

 

X. Бірлестік қызметін тоқтата тұру және тоқтату

10.1. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қонституциясын бұзған немесе оның жарғымен белгіленген мақсаттар мен міндеттерінің шегінен шығатын әрекеттерді қоғамдық бірлестік бірнеше рет жасаған жағдайларда, азаматтардың өтініштері немесе прокуратура, ішкі істер органдары өкілеттіліктері негізіндегі соттың шешімі бойынша үш айдан алты айға дейінгі мерзімде Бірлестіктің қызметі тоқтатылуы мүмкін.

10.2. Бірлестік қызметін тоқтата тұрған жағдайда оған бұқаралық ақпарат құралын пайдалануға, үгіт және насихат жүргізуге, митинг, демонстрация және басқа бұқаралық шаралар  өткізуге, сайлауға қатысуға тыйым салынады. Сонымен қатар, оның еңбек келісімшарты бойынша  есептері, оның қызметі нәтижесінде келтірілген шығындарды өтеу және айыппұлдарды төлеуден басқа, банк салымдарын пайдалану құқығы тоқтатыла тұрады.

10.3. Егер қызметі тоқтатыла тұрған белгіленген мерзім ішінде Бірлестік қызметін тоқтата тұруға негіз болған жөнсіздіктерді жойса, белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін Бірлестік өз қызметін қайта бастайды. Қазақстан Республикасының заңнамасын қайта бұзған жағдайда немесе жөнсізідктерді жоймаған жағдайда, прокуратура,ішкі істер органдары, сонымен қатар азаматтар оны тарату туралы өтінішпен сотқа баруға құқылы.

10.4. Бірлестіктің қызметі Жалпы Жиналыс шешіміне сәйкес, гер осы шешімге Жалпы жиналысқа қатысушылардың жартысынан  астамы дауыс берсе (оның ішінде қашықтан да) немесе сот органдарының шешімі бойынша қабылдану арқылы қайта құрылымдалу немесе тарату жолымен тоқтатылады.

10.5. Қайта ұйымдастыру немесе тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

10.6.  Бірлестіктің Жалпы жиналыстың шешімі бойынша жойылған қаражаты мен мүлігі, осы Жарғыда қарастырылған мақсаттарға жіберіледі.

10.7. Бірыңғай мемлекеттік Тізімдегі жазбаны алып тастаған күннен бастап, Бірлестік өз қызметін тоқтатқан болып саналады.

 

 

 

 

«Абырой» Авторлық Қоғамы» РҚБ

Төрағасы

Суленов М. С.______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 жылғы «20» қаңтардағы

 «Абырой» Авторлық Қоғамы»

Республикалық Қоғамдық

 Бірлестігінің

Жалпы жиналысымен

Бекітілген

 

 

 

«Абырой» Авторлық Қоғамы» Республикалық Қоғамдық

Бірлестігінің филиалы туралы ЕРЕЖЕ

 

I. Жалпы ережелер

1.1. Филиал заңды тұлға болып табылмайды және «Абырой» Авторлық Қоғамы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің (бұдан әрі мәтін бойынша-Қоғам) Жарғысы мен Қоғамның филиалы туралы ережеге сәйкес қызмет етеді.

Қоғамның филиалы өзінің орналасқан жерімен белгіленген облыстың аймағында Қоғамның барлық қызметтерін орындайтын құрылымдық филиалы болып табылады.

Филиалдың басшысы Қоғамның Жалпы жиналысымен Қоғам Жарғысының ережелеріне сәйкес сайлнады және Қоғамның Бас директоры берген сенімхатқа негізделумен әрекет етеді.

Бұл Ереже Қоғам Жарғысында көрсетілген талаптарды ескерумен әзірленген.

1.2. Филиал Қоғамның құрылымдық филиал ретінде танылуы үшін осы Ереженің негізінде әділет органдарына есептік тіркеуге тұрады.Есептік тіркеуден өткен сәттен бастап Қоғамның филиалы есепшот ашуға,өз мөрін, мөрқалыбын, бекітілген үлгідегі бланкілерді иеленуге құқылы.

1.3. Қоғам филиалының қызметі Қоғамның атынан және Қоғамның мүддесі үшін жүзеге асырылады.

1.4. Филал орналасқан жері:

1.5. Қоғамның атауы мен орналасқан жері: «Абырой» Авторлық Қоғамы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігі, Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Гагарин даңғылы, 155 үй, 217 офис, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 23.04.2010 жылы берген мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нөмірі №5141-1900-ҚБ, СТН 600400617952, БСН 100440020574

1.6. Филиалдың толық атауы:

Орыс тілінде: филиал Республиканского Общественного Объединения «Авторское Общество «Абырой»

Қазақ тілінде: «Абырой» Авторлық Қоғамы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің филиалы

1.7. Филиалдың қызмет ету мерзімі: шектелмеген.

 

II. Заңды тұлғаның және филиалдың қызметінің мақсаты мен мәні

2.1. Заңды тұлғаның және филиалдың қызметінің негізгі мақсаты құқық иеленушілердің мүліктік құқықтарын ұжымдық негізде басқару және авторлық құқықтарды мемлекеттік және басқа да мекемелерде және ұйымдарда, сот органдарында қорғау қызметін жүзеге асыру арқылы авторлық құқықтарды құқықтық қорғаудың тиімді жүйесін қалыптастыру саласындағы ұжымдық мүдделерге және қоғамдық игіліктерге қол жеткізу болып табылады.

2.2. Заңды тұлғаның және филиалдың қызметінің негізгі мәні келесі ұжымдық  басқару салаларында мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаруды жүзеге асыру болып табылады:

2.2.1. жарияланған музыкалық туындыларды (мәтінмен немесе мәтінсіз) және музыкалық-драмалық туындылардың үзінділерін жария орындауға, эфир немесе кабель арқылы, оның ішінде ретрансляция жолымен, хабарлауға қатысты айырықша құқықтарды басқару;

2.2.2. аудиовизуалдық туындыда пайдаланылған аудиовизуалдық туындылардың (мәтінмен немесе мәтінсіз) авторы болып табылатын композиторлардың осындай аудиовизуалдық туындыны жария орындауы немесе эфир немесе кабель арқылы хабарлауы үшін тиесілі сыйақыны алу құқығын жүзеге асыру;

2.2.3. бейнелеу өнерінің туындыларына қатысты қадағалау құқығын жүзеге асыру;

2.2.4. үнтаспаларды және аудиовизуалдық туындыларды тек қана жеке мақсаттарда қайта жаңғырту үшін тиесілі авторлардың, орындаушылардың, үнтаспаларды және аудиовизуалды туындыларды өндірушілердің сыйақы алу құқығын жүзеге асыру;

2.2.5. жарияланған туындыларды репродукциялау (репродукциялық қайта жаңғырту) арқылы пайдалану құқықтарын басқару;

2.2.6. жарияланған кез-келген туындыларды және олардың үзінділерін, оның ішінде музыкалық (мәтінмен немесе мәтінсіз) драмалық, музыкалық-драмалық, әдеби және басқа да туындыларды жария орындау, эфир немесе кабель арқылы (оның ішінде ретрансляция жолымен) хабарлау, жалпының назарына жеткізу айрықша құқықтарын бақару;

2.2.7. жарияланған туындыларды кез-келген материалдық формада, оның ішінде үн немесе бейнетаспа формасында қайта жаңғырту, екі өлшемді туындының даналарын үш өлшемде жасау және үш өлшемді туындының даналарын екі өлшемде жасау, оған қоса туындыны электронды жеткізгіштерге жазу, оның ішінде ЭВМ жадына жазу, және осындай тәсілдермен қайта жаңғыртылған туындыларды тарату, жария орындау, эфир және/немесе кабель (оның ішінде ретрансляцияны қосқанда) арқылы хабарлау, жалпының назарына жеткізу, жария көрсету, цифрлік жүйелерде пайдалану (Интернет, мобильдік соталық байланыс жүйелері және тағы басқалары) айрықша құқықтарын басқару;

2.2.8. туындыларды басқа да пайдалану кездерінде, сонымен бірге қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа жағдайларда.

2.3. Заңды тұлға және филиал аталғанға қоса авторларға және басқа құқық иеленушілерге олардың зияткерлік меншік құқықтарын жүзеге асыру және қорғауда келісім негізінде, оның ішінде қазақстандық және шетелдік ұжымдық негізде құқықтарын басқаратын ұйымдардан алған өкілеттілік негізінде көмек берумен, құқық иеленушілерге зияткелік меншік құқықтарының объектілерін пайдалану құқықтарын жүзеге асыруға көмек көрсету және осындай объектілерді сақтауға алу болып табылады.

 

 

III. Филиалды басқару тәртібі және филиалдың басшысының құзыреті

3.1. Филиалдың жалғыз және толық өкілетті басқару органы болып Қоғамның Жалпы жиналысымен сайланатын және қызметтен босатылатын, оған қоса Қоғамның Бас директоры берген сенімхат негізінде әрекет ететін филиалдың Директоры болып табылады.

3.2. Филиалдың директоры:

 • Филиалдың жұмысын басқарады;
 • Мемлекеттік, қоғамдық және өзге де заңды тұлғаларда филиалдың мүдделеріне өкілеттілік етеді;
 • Өзіне берілген сенімхатта көрсетілген құзырлығына сәйкес мәмілелер жасайды және оларды бұзады;
 • Филиалдың құжаттарында бірінші қол қою құқығына ие;
 • филиалдың атына түскен сыни ескертулер мен ұсыныстарды қарайды;
 • Филиал қызметінің өзге де мәселелерін қарайды және шешеді.

 

 

IV. Филиалдың қызметін тоқтату тәртібі

4.1. Филиалдың қызметі Соттың немесе Қоғамның Жалпы жиналысының шешімі бойынша филиал есептік тіркеуден шығару арқылы тоқтатылуы мүмкін.

4.2. Қоғамның Жалпы жиналысы филиалдың қызметін тоқтату кезінде мүліктік мәселелерді шешу үшін комиссия тағайындайды. Комиссияның құрамына міндетті түрде Қоғамның өкілдері кіруі тиіс.

4.3. Филиалдың қызметін тоқтату туралы шешім барлық мүдделі тұлғалардың назарына жеткізіледі.

4.4. Комиссия қалған имүлік пен қаражатты бағалап, дебиторлар мен кредиторлармен, сайланбалы және штаттық қызметкерлермен есеп айырысады, және Қоғамның Жалпы жиналысының алдыңда есеп береді.

4.5. Филиалдың қызметін тоқтатудан кейін қалған мүлік пен қаражат Қоғамның иелігіне өтеді.