• Русский
 • Қазақ тілі
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІК

Авторлық сыйақыны бөлу және төлеу тәртібі туралы ереже

«Абырой» Авторлық Қоғамы» РҚБ 2019 жылғы 26 маусымдағы Есеп саясатынан

 • Шығармаларды эфирге және кабель арқылы пайдалану үшін алынған авторлық сыйақыны бөлу тәртібі

1 бөлім. Жалпы ережелер

 • «Абырой» музыкалық (мәтінмен немесе мәтінсіз), әдеби және аудиовизуалды шығармаларды радио мен теледидарда пайдалану үшін алған авторлық сыйақының барлық мөлшері осы Ережеге сәйкес авторлық құқық иелері арасында бөлінеді.
 • Авторлық сыйақыны бөлу шығармаларды пайдалану туралы радио және телекомпаниялар ұсынған құжаттамада қамтылған мәліметтер негізінде, сондай-ақ «Абыройдың» мәліметтер базасында қолжетімді авторлық құқық иелері туралы ақпаратты қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Ескерту: Авторлық сыйақының мөлшері, оны «Абыройдың» есепшотына аудару және құжаттаманы ұсыну мерзімі, сондай-ақ шығармалар туралы ақпараттың мөлшері нақты төлеуші ​​мен «Абырой» арасындағы лицензиялық шарттармен айқындалады.

Радио мен теледидарда толығымен пайдаланылатын драмалық және музыкалық-драмалық шығармаларға қатысты қаламақы төлеуші ​​мен автор немесе «Абырой» арасындағы әр нақты жағдайда жасалған шарттардың талаптарына сәйкес есептелуі керек.

 • Екі жағдайда да бөлу төлеуші ​​мен «Абырой» арасындағы лицензиялық шарттарға сәйкес белгілі бір есепті кезеңге есептелген сомаға сәйкес келеді.

Ескерту: Бұл бөлу басқа төлеушілерден (кафелер, дүкендер және т.б.) есеп беру кезеңінде осы радио-телекомпания таратқан бағдарламаларды тікелей пайдалану алынған авторлық сыйақыны да қамтуы мүмкін.

 

 • Нақты есеппен алынған авторлық сыйақының жалпы сомасы барлық санаттардағы эфирде немесе кабельде пайдаланудың жалпы көлеміне пропорционалды түрде бөлінеді:
 1. музыкалық (мәтінмен немесе мәтінсіз) және әдеби шығармалар;
 2. бейнелеу өнерінің шығармалары;
 3. аудиовизуалды шығармаларды сүйемелдейтін музыкалық шығармалар.
  • Осы санаттар бойынша авторлық сыйақыны нақты бөлудің негізі мыналар:
 4. нақты есеппен алынған авторлық сыйақының жалпы сомасы;
 5. шығармаларды пайдалану саны;
 6. шығарманың осы түрі үшін белгіленген коэффициент (№1 қосымша).

Ескерту: дыбыстың ұзақтығы туралы ақпарат жоқ барлық қолданылған (мәтінмен немесе мәтінсіз) шығармалар үшін бір дыбыстың ұзақтығы -3 минут белгіленеді.

 • Тарату процесінде «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, авторлық құқық туралы халықаралық конвенциялар және авторлық құқықты өзара қорғау туралы екіжақты үкіметаралық келісімдер негізінде Қазақстан Республикасының аумағында авторлық құқығы қорғалған қазақстандық және шетелдік авторлардың шығармалары үшін авторлық сыйақы толық көлемде алынады. оның ішінде есептік құжаттамада көрсетілген авторларға меншік құқығы «Абырой» мәліметтер базасымен расталмаған шығармалар үшін.

Ескерту: тиесілігі есептік құжаттамада көрсетілмеген және «Абыройдың» деректер базасында расталмаған шығармалар үшін есептелген сыйақы «Абыройдың» шотына түскен сәттен бастап 3 жыл бойы «Абыройдың» шотында қалады және «Абыройда» анықталған немесе тіркелген жағдайда төленуі мүмкін.

 • Таратуға мыналар кірмейді:
 1. көпшілікке өткен шығармалар, яғни авторлық құқығы аяқталған және Қазақстан Республикасының аумағында ешқашан қорғалмаған шығармалар;
 2. авторлық құқық нысандары болып табылмайтын шығармалар;
 3. теледидарда көрсету үшін арнайы жасалған бейнелеу өнерінің шығармалары (егер авторлық келісім шарттарында өзгеше көзделмесе).
 • Бөлінбейтін бірлескен авторлықта жасалған шығармалар үшін авторлар арасындағы сыйақы мәліметтер базасында тіркелген олардың арасындағы шарттардың талаптарына сәйкес бөлінеді, ал ондай болмаған жағдайда - тең авторлар арасында тең дәрежеде бөлінеді.

 

2 бөлім. Музыкалық және әдеби шығармалар, бейнелеу өнері

 • Бұл санатқа мәтіні бар немесе онсыз музыкалық шығармалар, әдеби шығармалар, драмалық және музыкалық-драмалық шығармалардан үзінділер, хореография шығармалары, фильмдер мен телевизиялық фильмдерден музыкалық үзінділер, жарнамалық материалдарды сүйемелдейтін музыкалық шығармалар, сондай-ақ бейнелеу өнері шығармалары жатады.
  • Авторлық сыйақыны осы санаттағы белгілі бір шығарманың авторлық құқық иелері арасында тарату кезінде шығарманың әр түріне (жанрына, формасына) (немесе бейнелеу өнері қолданылған жағдайда дисплей форматына) арналған осы нұсқаулықта белгіленген акциялар саны ескеріледі. Авторлық құқыққа сыйақы «Абырой» деректер базасында бекітілген құқық иелері арасындағы шарттардың талаптарына сәйкес, ал болмаған жағдайда - осы Ережеде және шығармалар жанрларының жіктеуішінде белгіленген тәртіппен бөлінеді (№1 қосымша).

Ескерту: Егер құжаттамада көрсетілген шығарманың жанры «Абыройдың» деректер базасында жазылған осы шығарманың жанрымен сәйкес келмесе, онда мұндай шығарма үшін акциялар «Абыройдың» мәліметтер базасында тіркеуге сәйкес алынады. Егер тіркелмеген шығарманың құжаттамасында оның жанры туралы ақпарат болмаса немесе осы Нұсқаулықта белгіленген жанр номенклатурасында жоқ жанр көрсетілген болса, онда мұндай шығарма үшін 3 акция алынады.

 • Қазақстан Республикасының аумағында авторлық құқықпен қорғалатын отандық авторлардың шығармаларына қатысты акциялар есептеледі және авторлық құқық иелері арасында келесідей таратылады:

а) түпнұсқа шығарма үшін - толық көлемде және «Абыройдың» деректер базасында тіркеуге сәйкес;

б) аударма немесе авторлық құқықпен қорғалатын шығарманы қою үшін - түпнұсқа шығарманың авторы, аудармашы немесе сахналық суретші және басқа құқық иелері арасында үлестерді кейіннен бөле отырып, жанрлық жағынан ұқсас түпнұсқа шығармаға қатысты;

в) қоғамдық доменге өткен немесе авторлық құқық нысаны болып табылмайтын (халық шығармашылығы шығармалары) шығарманың аудармасы немесе қойылымы үшін осы Ережеде жанрға ұқсас түпнұсқа шығармада көзделген акциялардың жалпы санының жартысы, осы үлесті аудармашы немесе сахналық дизайнер арасында кейіннен үлестіру арқылы алынады. «Абырой» мәліметтер базасында тіркеуге сәйкес басқа құқық иелері;

г) шетелдік репертуардың музыкалық шығармалары үшін отандық авторлар мәтінімен жазылған мәтіндер үшін, сондай-ақ шетелдік авторлар қазақстандық композиторлардың ұқсас шығармалары үшін жазған мәтіндер үшін аудармалар үшін акциялар алынады;

д) егер пайдаланушы құжаттамасында немесе «Абырой» деректер базасында әннің музыкасын өңдеу немесе өңдеу туралы мәліметтер болса, онда түпнұсқа шығарманың өңделуі немесе өңделуі үшін акциялар шығарманы өңдеу немесе реттеу нәтижесінде пайда болған жанрға сәйкес алынады және келесі түрде таратылады:

- егер түпнұсқа шығарма көпшілікке өткен болса немесе авторлық құқықтың нысаны болмаса (халық шығармашылығы шығармасы), онда акциялар «Абырой» деректер базасында тіркеуге сәйкес өңдеу (келісім) авторына есептеледі;

- егер түпнұсқа шығарма авторлық құқықпен қорғалған болса, онда әннің музыкасына арналған қаламақы түпнұсқа авторы мен аранжировщик арасындағы «Абыройда» ұсынылған келісімге сәйкес бөлінеді. Мұндай келісім болмаған жағдайда, аранжировщикке музыка авторының үлесінің бестен бір бөлігі алынады.

 1. f) музыкалық қиялдар, попурри және басқа да осыған ұқсас шығармалар үшін акциялар есептеліп, келісімдерге немесе келісімдерге белгіленген тәртіппен таратылады;

ж) монтаждар, жинақтар, әдеби-музыкалық және әдеби шығармалар үшін акциялар олардың құрастырушыларына емес, пайдаланылған шығармалардың авторларына беріледі.

 • «Абыройда» бұл шығарма туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жоғарыда көрсетілген тәртіпке сәйкес шетелдік репертуардың шығармасы үшін есептелген авторлық сыйақы авторлардың құқықтарын басқару жөніндегі тиісті ұйымға халықаралық деректер базаларының мәліметтеріне сәйкес кейіннен құқық иелері арасында тарату үшін құжаттамамен бірге беріледі.

3 бөлім. Аудиовизуалды шығармаларды сүйемелдейтін музыкалық шығармалар.

 • Бұл санатқа толық экранды фильмдерге (көркем, деректі, ғылыми-көпшілік және анимациялық) ілеспе музыкалық шығармалар, сондай-ақ телевизиялық фильмдер мен қойылымдар кіреді.
  • Авторлық сыйақыны нақты бөлудің негізі:
 1. нақты есепте көрсетілген және белгілі бір мерзімге төлеуші ​​төлеген авторлық сыйақының жалпы сомасы;
 2. музыкалық шығарманың дыбысталуының жалпы ұзақтығы және шығармаларды қолданудың жалпы саны;
 3. аудиовизуалды шығармаларды сүйемелдейтін музыкалық шығармалар үшін белгіленген коэффициент (№ 2 қосымша)
 • Төлемді бөлу:
 1. «Абыройдың» меруинг деректерінде тіркелген музыкалық шығармаларға, есеп беру құжаттамасында көрсетілген шығармалардың пайдалану санын ескере отырып, музыкалық сертификаттарда немесе авторлардың ресми құжаттармен расталған мәлімдемелерінде көрсетілген дыбыстың ұзақтығы негізінде аудиовизуалды шығармаларды (фильмдерді) сүйемелдеуіне қатысты;
 2. аудиовизуалды шығармаларға (фильмдерге) ілесіп жүретін музыкалық шығармаларға қатысты, оның ұзақтығы «Абыройдың» тарату кезінде ресми расталған ақпараты жоқ - музыкалық дыбыстың ұзақтығына негізделген көркем фильмде 15 минут, сериалдың әр сериясында 9 минут және музыкалық фильмде 30 минут.

Ескерту: даулы мәселелерді шешу үшін тәуелсіз музыка сарапшыларын тартуға болады.

 • Жоғарыда аталған тәртіпке сәйкес шетелдік аудиовизуалды шығармаларға (фильмдерге) ілеспе музыкалық шығармалар үшін есептелген авторлық төлем «Абыройда» бұл шығармалар туралы мәліметтер болмаған жағдайда, авторларға құқықтарды басқару үшін тиісті ұйымдарға кейіннен құқық иелері арасында таратуға арналған құжаттармен бірге деректерге сәйкес аударылады. музыкалық сілтемелер.
 • Кабельдік операторлардан алынған авторлық сыйақы шетелдік және отандық ұйымдардың авторлардың құқықтарын басқару қызметі практикасын ескере отырып, әр арнаның жалпы ретрансляция уақыты бойынша бөлінеді. «Абыроймен» олардың каталогтарына енген шығармаларға меншік құқығын басқару жөніндегі өкілеттіктерді беру туралы келісім жасасқан, сыйақы тарату кезінде жергілікті субписпагерлер (шетелдік ірі музыкалық баспалардың өкілдері) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін болса, онда Халықаралық Конфедерацияның ұсыныстарына сәйкес авторлар мен композиторлар және авторлар құқығын басқару жөніндегі қазақстандық ұйымдар қызметінің қалыптасқан тәжірибесі «Абырой» оларға сыйақы төлеудің жалпы сомасының 15 пайызынан аспайтын мөлшерде төлейді; отандық кабельдік операторлар «Абырой» төлейді. Кабельдік операторлардан отандық телерадиокомпаниялардың бағдарламаларын ретрансляциялағаны үшін алынған қаламақылар белгілі бір телерадиокомпанияның қайта таратылатын бағдарламаларын ескере отырып, «Абыройдағы» отандық ретрансляцияланған телерадиокомпаниялар ұсынған құжаттарға сәйкес бөлінеді.
 • Шетелдік арналарды қайта таратқаны үшін кабельдік операторлардан алынған авторлық сыйақы жалпы көрсеткіштер бойынша қазақстандық кабельдік оператор қайта тарататын барлық телеарналарға бөлінеді, содан кейін оның телерадиокомпаниялары ұсынған құжаттамаға сәйкес авторларға нақты тарату үшін тиісті елдің компанияларына жіберіледі.
 • Егер шығармалары ретрансляцияланатын телеарналардың бағдарламаларында пайдаланылатын авторлар «Абыроймен» әлі авторлардың мүдделерін өзара білдіру туралы тікелей келісім жасамаған қоғам мүшелері болса, онда есептелген авторлық сыйақы басқа ұйымдар арқылы басқа ұйымдар арқылы авторлық құқықтарды ұжымдық басқару үшін тиісті ұйымға беру үшін екі жақты келісім негізінде берілуі мүмкін. Тиісті елдердің қоғамдары.
 • Тарату және төлем:
 1. «Абырой» мүшелерінің авторларының шығармаларына қатысты - тоқсан сайын, өйткені есептер пайдаланушылардан жиналады және алынады;
 2. шетелдік авторлардың шығармалары үшін - жылына бір рет.
  • Шығармаларды көпшілік алдында орындау үшін авторлық сыйақы мөлшерлемелері Қоғам мүшелерінің жалпы жиналысының хаттамасымен бекітіледі.